Vaccinationer

Dukoral är ett vaccin mot kolera som även minskar risken för besvärliga former av turistdiarré.


 Vaccinet kostar 260 kr/dos.


Du behöver inte beställa tid för

att köpa Dukoral.

VACCINATIONER


Har du frågor om något vaccin eller önskar rådgivning?


Då når du oss lättast på mail info@elinda.se eller telefon 026-126060 

Övriga vaccin och läkemedel för utlandsresor samt övriga injektioner  -  ring för information!

TWINRIX är ett vaccin mot både Heptatit A och Hepatit B, sjukdomar som finns i hela världen, även här hemma i Sverige.

 

Efter totalt 3 doser har du skydd mot sjukdomarna i minst 30 år.

De vanligaste sjukdomsriskerna och de vanligaste resevaccinerna som ges, t ex inför 2-3 veckors semester på turistorter i Thailand, Mexico, Egypten


Hepatit A ("epidemisk gulsot") finns i stora delar av världen. Sjukdomen smittar genom föroreningar i mat/vatten och innebär ett långdraget sjukdomsförlopp med inflammation i levern och karaktäristiska symtom som gulsot, illamående/matleda och trötthet. Vaccin mot Hepatit A tas som en spruta innan resa. Därefter kan en andra dos tas ca 6-12 månader senare för att uppnå ett långtidsskydd.


Hepatit B smittar genom blod, kroppsvätskor och sexuella kontakter. Sjukdomen liknar Hepatit A men kan också innebära ett kroniskt sjukdomstillstånd med ökad risk för tidigare död i levercancer. Antalet bärare av Hepatit B ökar både i Sverige och övriga delar av världen.

Vaccin mot Hepatit B tas som två sprutor med ca en månads mellanrum innan resa och omkring 6-12 månader senare tas en tredje påfyllnadsdos för att uppnå långtidsskydd (minst 30 år).                   


Det finns även ett kombinationsvaccin mot både Hepatit A och Hepatit B. Normalschema är 2 doser med en månads mellanrum innan resa och en tredje dos 6-12 månader efter det för att uppnå långtidsskydd under många år.

För barn finns ett alternativt vaccin som kan ges om man inte har så lång tid på sig innan resa. Detta vaccin ges som endast en dos före resan och sedan en dos 6-12 månader senare för att uppnå långtidsskydd.


Japansk Encephalit är en mycket allvarlig sjukdom som förekommer i Asien. Viruset sprids till människa via myggstick och orsakar en hjärninflammation. Det finns ingen medicinsk behandling mot sjukdomen. Man räknar med att ungefär 1/3 drabbade avlider och 1/3 får kvarstående besvär resten av livet. Vaccinet IXIARO är effektivt och bör absolut övervägas för resenärer som ska vara borta en längre tid eller resenärer som ofta besöker länder i Asien.


Kolera och turistdiarre/ETEC kan ofta vara orsaken till att "resan inte blev vad det var tänkt". Besvärlig diarrésjukdom under resan kan innebära att många semesterdagar går förlorade. Dessutom kan svårare diarréer leda till allvarlig uttorkning. Noggrann handhygien är A & O. Dessutom finns ett drickbart vaccin  - kontakta oss för mer information.


Tyfoidfeber är en typ av salmonellabakterie som kan orsaka akut blodförgiftning. Risken för smitta är oftast störst om man bor hemma hos lokalbefolkning, på landsbygd eller under enkla förhållanden under en längre tid.

Några andra sjukdomsrisker och ställningstaganden till vaccinationer och läkemedel som kan behövas inför resa exempelvis till Afrika

 

Gula febern förekommer i stora delar av Afrika och i vissa delar av Sydamerika. Sjukdomen sprids med myggor och dödligheten vid ett insjuknande kan vara så hög som 40-50%. Myggmedel och myggnät är viktiga förebyggande åtgärder. Utöver det finns ett vaccin som ges i form av en dos, senast 10 dagar innan resa. Vaccinet är giltigt livet ut.

Internationellt vaccinationscertifikat ("gul bok") med godkänd gulafebern-stämpel skall finnas med på resan. Observera att vissa länder kräver uppvisande av vaccinationscertifikat för att få komma in i landet!

 

Meningokocksjukdom förekommer i hela världen men vaccination rekommenderas kanske allra främst till den som ska vistas i det så kallade meningitbältet i Afrika eller ska besöka Mekka. 

Sjukdomen kan innebära ett mycket snabbt förlopp med allvarlig blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Barn och unga vuxna drabbas oftare och smitta sker genom nära kontakt med människor, t ex kramar, dricka i samma glas, nysningar. En vaccinationsdos räcker 3-5 år.

 

Malaria är en välkänd och fruktad sjukdom som förekommer i så väl Afrika som vissa delar av Sydamerika, och Asien. Myggmedel och myggnät utgör viktiga förebyggande åtgärder men ibland kan resenären behöva äta malariaprofylax i form av tabletter. Extra viktigt är detta vid afrikaresor eftersom malarian oftast är av en allvarligare sort (med hög dödlighet). Det finns olika sorters malariatabletter, ska du resa under lång tid passar det oftast bäst med en sort som man tar 1 gång per vecka. Du måste dock hinna prova ut malariatabletterna minst 3 veckor innan avresa (för att hinna upptäcka eventuella biverkningar).

Det finns också malariatabletter som man tar 1 gång dagligen och dessa behöver man inte prova ut innan resan, det räcker med att ta första tabletten på avresedagen eller dagen innan avresa.

 

 

Rabies är en sjukdom som vid en smitta är 100% dödlig om man inte snabbt påbörjar vaccinering. Vissa löper större risk för smitta och bör vara vaccinerade, t ex veterinärer. Även den som ska vistas flera dagars resa från område där det finns läkare/sjukvård kan behöva vaccin (t ex ensam trekking i Nepal, Burma) eller när små barn ska vistas lång tid/bosätta sig i land med hög rabiessmitta.

 

Besöksadress                                         Telefon                              Fax                                       Email

Elinda Vård                                               026 - 12 60 60                    026 - 12 60 25                      info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c                  

803 11 Gävle