Hälsokontroll

HÄLSOKONTROLL


Våra Hälsoundersökningar är till för att förebygga ohälsa genom att identifiera riskfaktorer och upptäcka obalans som ännu inte medfört kroppsliga besvär.


Genom hälsoundersökningen kan du många gånger också få vägledning eller svar på nytillkomna eller långvariga besvär som du inte vet orsaken till. Vi ger individuellt anpassade råd och rekommendationer och efter hälsoundersökningen får du alltid en egen skriftlig sammanställning.

Allmän hälsoundersökning  1.000 kr

 

 • Hälsosamtal med distriktssköterska
 • Längd och vikt (muskel- och kroppsfettsmätning om så önskas)
 • Blodtryck
 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Kolesterolprofil
 • PEF (enkelt lungfunktionstest)
 • Urinprov

 

Besöket tar ca 30-40 minuter.

Du bör avstå mat 4 timmar innan provtagning.

 

Provsvar får du hemskickat vanligen inom

1 vecka.

 

Avancerad hälsoundersökning   1.950 kr

 

 • Hälsosamtal med distriktssköterska
 • Längd och vikt (muskel- och kroppsfettsmätning om så önskas)
 • Blodtryck
 • EKG (hjärtundersökning)
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Blodstatus (röda blodkroppar, vita blodkroppar samt blodplättar)
 • Njurfunktionsvärden
 • Gall- och Leverfunktionvärden
 • Salter, kalk, proteinhalter
 • Kolesterolprofil eller Apolipoproteiner
 • Blodsocker
 • Urinprov
 • Audiogram (hörseltest vid behov)
 • Synkontroll (vid behov)

 

Besöket tar ca 50-60 minuter

Du bör avstå mat minst 4 timmar innan provtagning.

 

Provsvar får du hemskickat vanligen inom 1 vecka.

Vitamin- och mineralprofil  900 kr

Om du är fysiskt aktiv på en högre nivå kan det vara intressant med en fullständig vitamin- och mineralanalys.


 • B12 (Kobalamin) 
 • B 9  (Folsyra)
 • D-vitamin
 • Calcium
 • Magnesium
 • Zink
 • Järn


Vanliga tllläggsprover

Vid hälsokontroller finns det alltid möjlighet att lägga till prover utifrån önskemål och vad som framkommit vid hälsosamtalet. Vanliga tilläggsprov är ämnesomsättningsprov (t ex vid sköldkörtelsjukdom i släkten) eller PSA-prov (för män > 50 år eller om det finns prostatacancer i släkten).

 

Några prisexempel på tilläggsprover (i samband med hälsokontroll)

 

Sköldkörtelprover  250 kr

 

PSA-prover  250 kr

 

Besöksadress                                         Telefon                              Fax                                       Email

Elinda Vård                                               026 - 12 60 60                    026 - 12 60 25                      info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c                  

803 11 Gävle