Läkarintyg

Högkostnadskort gäller inte hos oss.

Vi erbjuder främst sådana tjänster som inte ingår i den offentligt finansierade vården, dvs sådana insatser som Du som privatperson (eller Ni som företag/arbetsgivare) får bekosta själv.

Det kan t ex vara läkarintyg för körkort, alkolås, arbete till sjöss eller arbete inom kärnkraftverk (joniserande strålning).

 

Eftersom vår läkare är efterfrågad och ofta fullbokad flera veckor fram i tiden så har vi valt att prioritera följande tjänster,

  • Läkarintyg för körkort med högre behörighet (C,D, CE, DE, taxi)
  • Läkarintyg för alkolås
  • Läkarintyg för att få tillbaka eller behålla körkort (alkohol / droger)
  • Läkarintyg för arbete till sjöss (Manila-intyg)

 

  • och förskrivning av malariaprofylax till resenärer

 

Vår läkare Jeff Elliott är specialist i allmänmedicin och har lång erfarenhet av företagshälsovård och läkarbedömningar vid missbruksproblematik.

 

Jeff har även gedigen erfarenhet av arbetsrelaterade sjukskrivningar, smärttillstånd och utmattningsdepression men Du bör i så fall boka tid till Jeff via vår samarbetspartner Gävle Friskvård och Psykologmottagning.

 

Jeff delar det medicinska ansvaret med verksamhetschefen, han bedömer provsvar och undersökningsresultat i samband med t ex hälsokontroller samt ingår i vårt resemedicinska vaccinationsteam där han prioriterar receptförskrivningar av malariaprofylax.

 

Avbokning / ändring av läkartid senast 1 dygn innan utsatt tid.

Vid avbokning mindre än 24 timmar innan utsatt tid debiteras en ersättning om 250 kr.

Besöksadress                                         Telefon                              Fax                                       Email

Elinda Vård                                               026 - 12 60 60                    026 - 12 60 25                      info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c  3 vån                    

803 11 Gävle