Hälsokontroll

 

Våra Hälsoundersökningar är till för att förebygga ohälsa genom att identifiera riskfaktorer och upptäcka obalans som ännu inte medfört kroppsliga besvär.

Genom hälsoundersökningen kan du många gånger också få vägledning eller svar på nytillkomna eller långvariga besvär som du inte vet orsaken till. Vi ger individuellt anpassade råd och rekommendationer och efter hälsoundersökningen får du alltid en egen skriftlig sammanställning.

Allmän hälsoundersökning 900 kr

 

 • Hälsosamtal med distriktssköterska
 • Längd och vikt (muskel- och kroppsfettsmätning om så önskas)
 • Blodtryck
 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Kolesterolprofil
 • PEF (enkelt lungfunktionstest)
 • Urinprov

 

Besöket tar ca 30-40 minuter.

Du bör avstå mat 4 timmar innan provtagning.

 

Provsvar får du hemskickat vanligen inom

1 vecka.

 

Individuellt anpassad hälsoundersökning

 

Individuellt anpassad hälsoundersökning kan bestå av ett kortare hälsosamtal för att ta reda på dina behov och önskemål. Därefter tas de prover som bedöms aktuella utifrån t ex symtom, besvär, ärftlighet, livsstil.

 

 

 

Vitamin- och mineralprofil 900 kr

Om du är fysiskt aktiv på en högre nivå kan det vara intressant med en fullständig vitamin- och mineralanalys.

 

 • B12 (Kobalamin)
 • B 9 (Folsyra)
 • D-vitamin
 • Calcium
 • Magnesium
 • Zink
 • Järn

 

Avancerad hälsoundersökning 1.900 kr

 

 • Hälsosamtal med distriktssköterska
 • Längd och vikt (muskel- och kroppsfettsmätning om så önskas)
 • Blodtryck
 • EKG (hjärtundersökning)
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Blodstatus (röda blodkroppar, vita blodkroppar samt blodplättar)
 • Njurfunktionsvärden
 • Gall- och Leverfunktionvärden
 • Salter, kalk, proteinhalter
 • Kolesterolprofil eller Apolipoproteiner
 • Blodsocker
 • Urinprov
 • Audiogram (hörseltest vid behov)
 • Synkontroll (vid behov)

 

Besöket tar ca 50-60 minuter

Du bör avstå mat minst 4 timmar innan provtagning.

 

Provsvar får du hemskickat vanligen inom 1 vecka.

Hälsokontroll för barn & ungdom 600 kr

 

Hälsokontrollen för barn- och ungdomar är en hälsoundersökning som är formad för att säkerställa att idrottande barn- och ungdom har goda förutsättningar för att på ett bra sätt klara sina studier och sitt idrottande.

(Lämplig ålder 12-16 år)

 

 

 • Blodtryck och EKG (hjärtfunktion)
 • Blodvärde (stick i fingret)
 • Blodsocker (stick i fingret)
 • Urinprov

 

Tilläggsprover

Vid hälsokontroller finns det alltid möjlighet att lägga till prover utifrån önskemål och vad som framkommit vid hälsosamtalet. Vanliga tilläggsprov är ämnesomsättningsprov (t ex vid sköldkörtelsjukdom i släkten) eller PSA-prov (för män > 50 år eller om det finns prostatacancer i släkten).

 

Några prisexempel på tilläggsprover (i samband med hälsokontroll)

 

Sköldkörtelprover 170 kr

 

PSA-prover 170 kr

 

Besöksadress Postadress Telefon Fax Email

Elinda Vård Elinda Vård 026 - 12 60 60 026 - 12 60 25 info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c 3 vån Norra Rådmansgatan 8c

803 11 Gävle 803 11 Gävle