Läkarintyg

Telefon

026 - 12 60 60

Avbokning / ändring av läkartid senast 1 dygn innan för att undvika kostnadsersättning om 250 kr för uppbokad tid.

Högkostnadskort gäller inte hos oss. Vi erbjuder främst sådana tjänster som inte ingår i den offentligt finansierade vården, dvs sådana insatser som Du som privatperson eller Ni som företag/arbetsgivare får bekosta själv. Men självklart kan vår läkare remittera till specialistvård eller överföra journalhandlingar till din hälsocentral i de fall vi upptäcker eller diagnosticerar sjukdom som kräver långvarig behandling eller fortsatt kontinuerlig läkarkontakt.

 

Vi har avtal med ett flertal olika försäkringsgivare för den som söker vård genom privat sjukförsäkring.

Om du behöver en läkarbedömning som inte ingår i den vanliga sjukvården, kan du vända dej till oss.

 

 

Hit hör t ex ;

  • Läkarintyg för körkort med högre behörighet (C,D, CE, DE, taxi)
  • Läkarintyg för alkolås
  • Läkarintyg för att få tillbaka eller behålla körkort (alkohol / drog)
  • Läkarintyg för arbete till sjöss (Manila-intyg)
  • Läkarintyg för arbete med joniserande strålning (radiologisk kontroll)
  • Läkarintyg för härdplaster och bly kan för närvarande ej utföras !
  • Läkarintyg för adoption
  • Friskintyg för utlandstjänstgöring, au pair, utlandsstudier, visum
  • Friskintyg inför nytecknande av sjuk-/livförsäkring
  • Förebyggande sjukskrivning (t ex vid alkohol/drogbehandling)

 

Läkare Jeff Elliott är specialist i allmänmedicin och har lång erfarenhet av företagshälsovård och läkarbedömningar vid t ex arbetsrelaterad sjukskrivning, smärttillstånd, utmattningsdepression, missbruksproblematik.

 

Han bedömer provsvar och undersökningsresultat i samband med t ex hälsokontroller samt ingår i vårt resemedicinska vaccinationsteam med ansvar för förskrivningen av malariaprofylax.

 

Besöksadress Postadress Telefon Fax Email

Elinda Vård Elinda Vård 026 - 12 60 60 026 - 12 60 25 info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c 3 vån Norra Rådmansgatan 8c

803 11 Gävle 803 11 Gävle