Läkarintyg

Högkostnadskort gäller inte hos oss. Vi erbjuder främst sådana tjänster som inte ingår i den offentligt finansierade vården, dvs sådana insatser som Du som privatperson eller Ni som företag/arbetsgivare får bekosta själv. Men självklart kan vår läkare remittera till specialistvård eller överföra journalhandlingar till din hälsocentral i de fall vi upptäcker eller diagnosticerar sjukdom som kräver långvarig behandling eller fortsatt kontinuerlig läkarkontakt.

 

 

Om du behöver en läkarbedömning som inte den ordinarie hälsocentralen eller sjukvården kan hjälpa dej med så kan du vända dej till oss.

 

Men eftersom vår läkare är efterfrågad och ibland fullbokad flera veckor fram i tiden så har vi valt att prioritera följande tjänster,

  • Läkarintyg för körkort med högre behörighet (C,D, CE, DE, taxi)
  • Läkarintyg för alkolås
  • Läkarintyg för att få tillbaka eller behålla körkort (alkohol / drog)
  • Läkarintyg för arbete till sjöss (Manila-intyg)
  • Läkarintyg för arbete med joniserande strålning (radiologisk kontroll)
  • Läkarintyg för härdplaster och bly kan ej erbjudas nya kunder !
  • Friskintyg för utlandstjänstgöring, au pair, utlandsstudier, visum
  • Förebyggande sjukskrivning (t ex vid alkohol/drogbehandling)

 

  • och förskrivning av malariaprofylax till resenärer

 

Vår läkare Jeff Elliott är specialist i allmänmedicin och har lång erfarenhet av företagshälsovård och läkarbedömningar vid missbruksproblematik.

 

Jeff har även gedigen erfarenhet av arbetsrelaterade sjukskrivningar, smärttillstånd och utmattningsdepression men Du bör i så fall boka tid till Jeff via vår samarbetspartner Gävle Friskvård och Psykologmottagning.

 

Jeff delar det medicinska ansvaret med verksamhetschefen, han bedömer provsvar och undersökningsresultat i samband med t ex hälsokontroller samt ingår i vårt resemedicinska vaccinationsteam där han prioriterar receptförskrivningar av malariaprofylax.

 

Avbokning / ändring av läkartid senast 1 dygn innan utsatt tid.

Vid avbokning mindre än 24 timmar innan utsatt tid debiteras en ersättning om 250 kr.

Besöksadress Postadress Telefon Fax Email

Elinda Vård Elinda Vård 026 - 12 60 60 026 - 12 60 25 info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c 3 vån Norra Rådmansgatan 8c

803 11 Gävle 803 11 Gävle