Start

Elinda Vård

Norra Rådmansgatan 8c   803 11 Gävle

Telefon

026 - 12 60 60

Skydda dej mot förkylningar och andra virus...

 

 

 

 

 

 

 

En bra handhygien är bästa skyddet !

  Inom kort öppnar vi tidsbokning av 

TBE-vaccinationer

direkt via nätet

Men det går också bra att ringa 026-126060 eller

maila info@elinda.se för att hitta en passande tid  Du kan komma i kontakt med distriktssköterska på Elinda Vård genom

telefon 026-126060

mail info@elinda.se eller genom att besöka oss på Norra Rådmansgatan 8c i centrala Gävle

Elinda Vård är en privat läkarmottagning som funnits som funnits i Gävle sedan år 2005 och utgör ett komplement till offentlig hälso- och sjukvård samt företagshälsovård.


Vi har även en ambulerande verksamhet i Gävleborg som inn innebär att vi efter överenskommelse kan utföra hälsokontroller, alkohol- och drogtester samt gruppvaccinationer på plats hos våra kunder. Men pga stor efterfrågan har vi i dagsläget svårt att åta oss nya kunder avseende den ambulerande verksamheten.


Vi arbetar med...


  • Hälsokontroller, för att upptäcka och förebygga sjukdom/ohälsa, för att åtgärda bristtillstånd, för att vägleda vid begynnande sjukdomstillstånd


  • Vaccinationer, reseråd och malariaprofylax.

Ständig uppdatering gällande sjukdomsutbrott och risker runt om i världen.


  • Läkarintyg, t ex för körkort, arbete som sjöman, radiologiskt arbete, långtidsvisum, au pair, utlandstjänst och utlandsstudier.


  • Alkohol- och drogförebyggande arbete, t ex slumpmässig drogtestning på arbetsplatser, provtagning på uppdrag av skolor, socialtjänst


  • Kompetensutveckling / utbildning,  t ex i Hjärt- och Lungräddning (HLR) på arbetsplatsen


Besöksadress                                         Telefon                              Fax                                       Email

Elinda Vård                                               026 - 12 60 60                    026 - 12 60 25                      info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c  3 vån                    

803 11 Gävle