Start

Elinda Vård

Norra Rådmansgatan 8c   

803 11 Gävle

Vi vet att det ibland är svårt att nå oss på telefon!


Därför jobbar vi på att utveckla möjligheterna till tidsbokningar direkt via nätet (beräknas komma igång under 2019)


Men det går också bra att 

maila till info@elinda.se 

för rådgivning och/eller tidsbokning  


  

Du kan komma i kontakt med distriktssköterska på Elinda Vård genom

telefon 026-126060

mail info@elinda.se eller genom att besöka oss på Norra Rådmansgatan 8c i centrala Gävle

Elinda Vård är en privat läkarmottagning som funnits i Gävle sedan år 2005 och utgör ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården samt företagshälsovården.


Skydda dej mot förkylningar och andra virus...

 

 

 

 

 

 

 

En bra handhygien är bästa skyddet !

Vi arbetar med...


  • Hälsokontroller, för att upptäcka och förebygga sjukdom/ohälsa, för att åtgärda bristtillstånd, för att vägleda vid begynnande sjukdomstillstånd och vid behov remittera till ordinarie sjukvården eller din hälsocentral.


  • Vaccinationer, reseråd och malariaprofylax (med kontinuerlig uppdatering gällande sjukdomsutbrott och smittrisker runt om i världen)


  • Läkarintyg, t ex för körkort med högre behörighet (buss, taxi, lastbil), intyg för ansökan om alkolås, intyg till Transportstyrelsen baserat på prover för alkohol och/eller droger. Vi utför även läkarintyg för sjömän och intyg för arbete inom kärnkraftverk, dvs radiologiska intyg och periodiska kontroller.


  • Alkohol- och drogförebyggande arbete i form av t ex slumpmässiga drogtester på uppdrag av socialtjänst, skolor, behandlingshem eller arbetsgivare som avtalat med sin personal om att slumpmässig provtagning kan förekomma. 


  • Utbildning i Hjärt- och Lungräddning (HLR)


Besöksadress                                         Telefon                              Fax                                       Email

Elinda Vård                                               026 - 12 60 60                    026 - 12 60 25                      info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c  3 vån                    

803 11 Gävle