Start

Elinda Vård

Norra Rådmansgatan 8c   

803 11 Gävle

Telefon

026 - 12 60 60

Skydda dej mot förkylningar och andra virus...

 

 

 

 

 

 

 

En bra handhygien är bästa skyddet !

Vi vet att det ibland är svårt att nå oss på telefon!


Därför jobbar vi på att utveckla möjligheterna till tidsbokningar direkt via nätet (beräknas komma igång under sommaren 2019)


Men det går också bra att 

maila till info@elinda.se 

för rådgivning och/eller tidsbokning  Du kan komma i kontakt med distriktssköterska på Elinda Vård genom

telefon 026-126060

mail info@elinda.se eller genom att besöka oss på Norra Rådmansgatan 8c i centrala Gävle

Elinda Vård är en privat läkarmottagning som funnits i Gävle sedan år 2005 och utgör ett komplement till offentlig hälso- och sjukvård samt företagshälsovård.


Vi har även en ambulerande verksamhet i Gävleborg som innebär att vi efter överenskommelse kan utföra hälsokontroller, alkohol- och drogtester samt gruppvaccinationer på plats hos våra kunder. Men pga stor efterfrågan har vi i dagsläget svårt att åta oss nya kunder avseende den ambulerande verksamheten.


Vi arbetar med...


  • Hälsokontroller, för att upptäcka och förebygga sjukdom/ohälsa, för att åtgärda bristtillstånd, för att vägleda vid begynnande sjukdomstillstånd och vid behov remittera till ordinarie sjukvården eller din hälsocentral.


  • Vaccinationer, reseråd och malariaprofylax (med kontinuerlig uppdatering gällande sjukdomsutbrott och smittrisker runt om i världen)


  • Läkarintyg, t ex för körkort med högre behörighet, alko-lås, körkort med villkor om prover för alkohol och/eller droger, intyg för arbete som sjöman, arbete inom kärnkraft (radiologiskt intyg / joniserande strålning), intyg inför au pair, utlandsstudier eller utlandstjänstgöring.


  • Alkohol- och drogförebyggande arbete, t ex slumpmässig drogtestning på arbetsplatser, provtagning på uppdrag av skolor, socialtjänst


  • Kompetensutveckling / utbildning,  t ex i Hjärt- och Lungräddning (HLR) på arbetsplatsen


Besöksadress                                         Telefon                              Fax                                       Email

Elinda Vård                                               026 - 12 60 60                    026 - 12 60 25                      info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c  3 vån                    

803 11 Gävle